Bent u op zoek naar voedselhulp?
Contacteer het plaatselijke OCMW dat u verder zal helpen.
of consulteer een Caritatieve Vereniging erkend door de Voedselbank Antwerpen

WIE ZIJN WIJ

 

Onze missie

De Voedselbanken streven naar een actieve en verantwoorde solidariteit zonder onderscheid van ras, afkomst, geaardheid, taal of geloof en hebben geen enkele politieke of commerciële binding.

De Voedselbank AMT (Antwerpen-Mechelen-Turnhout) is een vzw die zich tot doel stelt de strijd aan te binden zowel tegen honger als tegen voedselverspilling. De Voedselbank is het centraal verdeelpunt in de provincie Antwerpen van voedingswaren aan caritatieve verenigingen.

Zij maakt deel uit van de Belgische Federatie van Voedselbanken www.foodbanks.be die zelf aangesloten is bij de Europese Federatie van Voedselbanken

Strijd tegen honger en voedselverspilling

Enerzijds zijn er duizenden mannen, vrouwen en kinderen die honger lijden, ook in de provincie Antwerpen. Anderzijds beschikken de distributieketens, de voedingsindustrie, de veilingen en de Europese Unie over belangrijke productie- en stockoverschotten. Onze taak bestaat erin deze voedingswaren te recupereren en te beheren teneinde ze te kunnen bedelen aan diegenen die honger lijden. Zo wordt de hoeveelheid voedingswaren die uiteindelijk als afval wordt behandeld nog sterk verminderd.

 

 

Onze missie

Armoederisico het hoogst in de provincie Antwerpen

Het aandeel personen onder de armoededrempel lag afgelopen jaar in de provincie Antwerpen 12%, wat 20% hoger is dan het Vlaamse gemiddelde van 10%. Dit komt overeen met ongeveer 640.000 personen in het Vlaamse gewest. Door de gevolgen van de Corona crisis stijgt dit aantal. Deze stijging is nu reeds merkbaar door een toegenomen vraag naar kwalitatieve voedingsmiddelen.

Ons Handvest

 

Het ophalen, het beheer en de herverdeling van de eetwaren zijn onderworpen aan zeer strikte ethische normen :

 

 

Kosteloosheid

 

Wij hebben ons tot doel gesteld alle voedingsmiddelen kosteloos te verkrijgen en ook kosteloos te herverdelen aan minderbedeelde personen.

 

Kwaliteit

 

Alles moet in het werk worden gesteld opdat de voedingsmiddelen, bestemd voor de minderbedeelden, in overeenstemming zouden zijn met de voorschriften op het vlak van de voedselveiligheid. Dat betekent kwaliteitscontrole bij aankomst, nazicht van de vervaldata, behoud van de koude keten.

 

Verdeling

 

Alle levensmiddelen, die wij krijgen, worden bezorgd aan de minderbedeelden door tussenkomst van caritatieve verenigingen. Deze worden zorgvuldig uitgekozen op basis van hun werk op het terrein, het behandelen van goederen in overeenstemming met de voedselveiligheid en het kosteloos verschaffen van voedingsmiddelen.

 

Vrijwilligerswerk

 

Onze werking wordt volledig verzekerd door niet bezoldigde vrijwilligers. In de voedselbank Antwerpen met depot in Mortsel kunnen we rekenen op vijfentwintig vrijwilligers voor zowel administratieve als logistieke taken.

WAT DOEN WIJ

 

Alle levensmiddelen die wij inzamelen zijn kosteloos. Wij verdelen zelf niet direct aan de minderbedeelden, maar wel aan erkende Antwerpse caritatieve verenigingen, die ze op hun beurt aan de minderbedeelden verdelen. Zij hebben tot doel mensen in zorgelijke levensomstandigheden te ondersteunen in hun primaire behoeften door hen kwaliteitsvol voedsel aan te bieden. De begunstigden worden meestal doorverwezen door het plaatselijk OCMW.  Voor de Europese FEAD goederen stockeren en verdelen wij deze goederen samen met de OCMW’s.

Bevoorrading

De levensmiddelen, die wij kosteloos inzamelen, zijn afkomstig van

Productie- en stockoverschotten van voedingsindustrie :

Droge voeding, diepvriesproducten en gekoelde voedingswaren.

De groot-distributie

Verse producten die verwijderd worden uit de stock vóór hun uiterste verbruiksdatum droge voeding verwijderd vóór hun minimale houdbaarheidsdatum

Inzameling van levensmiddelen

Inzamelacties georganiseerd door de grote winkelketens Delhaize, Colruyt, Carrefour…

Schenkingen/Giften

Het bedrag dat we ontvangen via schenkingen en giften wordt gebruikt om voedingsmiddelen waaraan op dat ogenblik nood is:

 • zelf aan te kopen en te verdelen
 • te laten aankopen door de verenigingen die aan ons verantwoording moeten afleggen voor de bestede gelden.

Wij worden gefinancierd met giften vanuit stichtingen, service clubs, particulieren en het bedrijfsleven.

Een fiscaal attest kan bekomen worden voor giften vanaf 40 €.

Inzameling van levensmiddelen

Opslag

Opslag

Alle geleverde producten worden momenteel verzameld in onze opslagplaatsen in Mortsel

 • verse voeding in de koelinstallatie en diepvriesproducten in de diepvrieskamer
 • opslag van lang houdbare levensmiddelen in het magazijn droge voeding
 • opslag van Europese goederen in de stock FEAD

De regels betreffende hygiëne en voedselveiligheid worden daarbij op de meest strikte wijze in acht genomen. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) controleert de Voedselbanken.

Werking

De logistieke ondersteuning, administratie en distributie wordt uitsluitend verzekerd door onbezoldigde vrijwilligers. Het werk wordt zoveel mogelijk geconcentreerd op woensdag en donderdag. De vrijwilligers lossen de volle paletten met goederen. Deze worden gestockeerd en daarna worden er per instelling nieuwe paletten samengesteld met verschillende goederen. De hoeveelheid is afhankelijk van het aantal minderbedeelden, opgegeven door de verenigingen.

De magazijnen worden voorlopig gehuurd aan symbolische prijzen.

Het vervoer gebeurt zo veel mogelijk door de verenigingen, OCMW’s en door de stad Antwerpen. Voor ander vervoer doen wij beroep op transportfirma’s omdat we geen eigen wagenpark hebben.

Beheer
Verdeling

Verdeling

De verdeling aan de caritatieve verenigingen die op hun beurt uitleveren aan de minderbedeelden gebeurt als volgt:

 • 1x per maand krijgen de aangesloten verenigingen droge voeding in verhouding tot het aantal aangesloten minderbedeelden. Stad Antwerpen verzorgt het vervoer voor sommige, andere komen die zelf afhalen in ons verdeelpunt in Mortsel.
 • 1x per week kan eveneens verse voeding : groenten, fruit, charcuterie en diepvries goederen afgehaald worden in functie van de aanvoer.
 • FEAD goederen worden deels afgehaald door de stad Antwerpen, maar het merendeel van de verenigingen en OCMW’s komen de goederen zelf ophalen. Deze frequentie is afhankelijk van het aanbod van goederen door FEAD

Werking in een aantal cijfers

Aantal bedeelde caritatieve instellingen: 60
Aantal OCMW’s : 30
Aantal begunstigden: 32.500

Verdeelde goederen  per jaar 

 • Droge voeding 800.000 kg
 • Verse en diepvries voeding 760.000 kg
 • Europese goederen 580.000 Kg

Vaste vrijwilligers: 25

Werking in een aantal cijfers

Lijst van de aangesloten caritatieve verenigingen

Naam Straat Postcode Stad Contact
VROUWENCENTRUM ALMA CAW PALEISSTRAAT 39-41 2018 ANTWERPEN 03 238 16 93
0477 65 23 12
alma@cawantwerpen.be
ONTHAAL SINT-ANTONIUS VAN PADUA PAARDENMARKT 109 2000 ANTWERPEN 0498 30 17 88
rita.somers3@gmail.com
SV SINT-HUBERTUS FERDINAND COOSEMANSSTRAAT 127 2600 ANTWERPEN 0492 586 610
maximeri@skynet.be
TELE-DIENST SCHERMERSSTRAAT 7 2000 ANTWERPEN 03 230 78 79
info@tele-dienst.be
DE STEENHOUWER VZW PROVINCIESTRAAT 108 A 2018 ANTWERPEN 0471 66 92 34
Thomas.vervecken@cawantwerpen.be
CIG DE STOBBE VZW JULIUS DE GEYTERSTRAAT 57 2020 ANTWERPEN 03 260 68 60
kristine.smets@cigdestobbe.be
ZUSTERKENS DER ARMEN VZW WAARLOOSHOFSTRAAT 9 WZC SINT JOZEF 2020 ANTWERPEN 03 248 40 20
ms.zda@psdp.be
DE GRIJZE KAT VZW DAMPLEIN 12 2060 ANTWERPEN 03 233 48 25
0494 65 82 26
secretariaat@degrijzekat.be
DE TOEVLUCHT 1 DAMBRUGGESTRAAT 342 2060 ANTWERPEN 0475 82 81 58
willy.verbruggen@gmail.com
ZENITH VZW Biekorfstraat 92 2060 ANTWERPEN 03 213 15 75
0496 95 55 33
info@zenithvzw.be
WZS KRISTUS KONING LOUIS STRAUSSTRAAT 3 2020 ANTWERPEN KIEL 03 238 67 95
0494 58 32 46
eddydebruijn@gmail.com
WZS DE WATERTOREN PEERDEKENSSTRAAT 8 2340 BEERSE 0484 38 63 13
Jan.floren@de-watertoren.be
SV HEILIG SACRAMENT Pervijzestraat 52 2600 BERCHEM 0489 32 78 10
sintvincentiusheiligsacrament@gmail.com
WZS BERLAAR PASTORIJSTRAAT 1 2590 BERLAAR 0472 40 94 94
Monique.vanden.broeck@gmail.com
B-ASIEL PAREINLAAN 1 9120 BEVEREN 0479 18 44 40
basiel.beveren@gmail.com
DE SATTELIET Heuvelstraat 72 2530 BOECHOUT 03 460 18 47
0491 61 44 32
info@demaanwandelaars.be
WZS BOOM GROENE HOFSTRAAT 10 2850 BOOM 03 888 48 54
0474 81 83 37
lievegeeraerts@telenet.be
C-DIENST KATTENBERG 99-101 2140 BORGERHOUT 0479 21 19 17
info@cdienst.be
MOEDERS VOOR MOEDERS HELMSTRAAT 87-89 2140 BORGERHOUT 03 272 53 84
info@moedersvoormoeders.be
SOCIAAL HUIS BORNEM Broekstraat 40B 2880 BORNEM 03 890 60 70
Marianne.boeykens@bornem.be
TWINKELTJE OCMW BORSBEEK JOZEF REUSENSLEI 13 2150 BORSBEEK 03 366 48 01
twinkeltje@borsbeek.be
DE SCHAKEL VZW KERKLEI 57 2960 BRECHT 0497 43 97 11
Peggy.Morael@telenet.be
POVERELLO VZW DEURNE VAN HAVREPLEIN 13 2100 DEURNE 0495 27 70 24
swannetmark@gmail.com
S.O.S. HAMIN LEEUWLANTSTRAAT 129/1 2100 DEURNE 03 325 08 41
0497 88 55 44
kathleen.coddens@telenet.be
GASTVRIJ EDEGEM PRINS BOUDEWIJNLAAN 152 2650 EDEGEM 0486 77 93 01
Fam.dias@hotmail.com
WZS BUURTWERK ROZEMAAI FERDINAND VERBIESTSTRAAT 56 2180 EKEREN 03 542 42 31
0485 17 60 93
monique.traets@telenet.be
DE TOEVLUCHT 5 HOLVEN 19 2440 GEEL 0470 38 72 95
willy.verbruggen@gmail.com
WZS TOCHTGENOTEN HEMIKSEM SAUNIERLEI 54 2620 HEMIKSEM 0474 45 20 59
tochtgenoten@hotmail.com
DE TOEVLUCHT 4 MARKGRAVESTRAAT 82 2200 HERENTALS 0475 82 82 58
willy.verbruggen@gmail.com
SV SINT PIETER EN PAULUS BOUWELSESTEENWEG 14 2270 HERENTHOUT 0496 73 53 89
greta.vanhoudt@hotmail.com
WZS HOBOKEN BROYDENBORGLAAN 2 2660 HOBOKEN 0468 18 75 59
0493 84 44 97
ingrid.geldhof@telenet.be
DE TOEVLUCHT 2 KAREL BOOMSTRAAT 44 2320 HOOGSTRATEN 0475 828158
willy.verbruggen@gmail.com
WZS T-VER-ZET-JE HEILIGBLOEDLAAN 242 B 2320 HOOGSTRATEN 014 70 88 30
0486 43 85 70
polletfrederik@tverzetje.be
WZS OASE KAPELLEN OUDE KERKSTRAAT 4 2950 KAPELLEN 0491 89 70 26
norbertfranken@gmail.com
K.V.G. KONTICH-WAARLOOS-LINT RUBENSSTRAAT 102 2550 KONTICH 03 457 25 92
0498 45 76 14
F_vercammen@hotmail.com
MIVAS AFDELING 'tHOFKE KARTUIZERVEST 55 2500 LIER 03 480 03 44
0479 99 23 01
thofke@mivas.be
WZS KIEMEN LIERSESTEENWEG 11 2547 LINT 0475 42 91 41
caroline.vanderheyden@lint.be
SV MECHELEN-NOORD LIERSE STEENWEG 40 2800 MECHELEN 015 51 83 29
0476 58 40 51
lief.decoster@telenet.be
SV SINT-JAN BERCHMANS Egide Walschaertsstraat 15t 2800 MECHELEN 015 41 61 89
0493 25 86 28
van.landuyt.nicole@telenet.be
BUURTHUIS STROBOERTJE DEURNSEBAAN 18 2170 MERKSEM 0497 91 21 18
didierantwerpen@telenet.be
WZS DE OVERSTEEK INDUSTRIEWEG 5 2330 MERKSPLAS 0470 25 87 38
joseevanaert@hotmail.com
ACTIE MENSEN IN NOOD MOL ST APOLLONIALAAN 19B 2400 MOL 0473 24 13 61
actiemenseninnood@gmail.com
IN DE BUURT MEERMINNE 6 2640 MORTSEL 0489 06 66 48
filip@indebuurtvzw.be
WZS NIEL KERKSTRAAT 3 2845 NIEL 03 290 93 17
0484 11 52 34
Olv.niel@gmail.com
WZS SCHAKEL RETIE MARKT 7 2470 RETIE 0497 244 701
schakelretie@gmail.com
DE VIER NOTELAARS WIJTSCHOTBAAN 12 2900 SCHOTEN 03 658 33 73
0475 66 89 19
vzwdeviernotelaars@skynet.be
GRENSLOOS MOLENEINDE 21 2381 WEELDE (RAVELS) 014 70 06 34
evi@grensloosvzw.be
DE TOEVLUCHT 3 VERLOREN KOST 22 2260 WESTERLO 0475 828158
willy.verbruggen@gmail.com
TRAPKENOEP KRIJGSBAAN 21-23 2110 WIJNEGEM 0493 93 65 32
trapkenoep@gmail.com
ARGOS VZW Breendonkstraat 1 B 2830 WILLEBROEK 03 886 04 42
0470 68 51 59
geert.debuyser@skynet.be
WZS WILRIJK VZW KOORNBLOEMSTRAAT 57 2610 WILRIJK 0497 33 00 16
0475 28 05 03
welzijnsschakelwilrijk@gmail.com
SOCIALE KRUIDENIER DE ZANDSCHAKEL LIERSEBAAN 52 2240 ZANDHOVEN 03 484 52 30
0497 13 38 36
zandschakel@gmail.com
K.V.G ZOERSEL Dageraadstraat 3 2980 ZOERSEL 03 385 06 14
daisy.brackx@kvg.be

Onze behoeften

 

 

Nood aan materiƫle middelen

Gezien de toename van de hoeveelheid levensmiddelen die wij bedelen, hebben wij en onze aangesloten verenigingen een groeiende behoefte aan : diepvriezers en koelinstallaties voor de opslag, heftrucks, een bestelwagen, computers en randapparatuur, ...

WIJ HELPEN U GRAAG
VRIJWILLIG EN NIET BEZOLDIGD

OOK UW GLIMLACH DOET ONS DEUGD !

Hoe kan u ons helpen

 

Nood aan Vrijwilligers

Wij zijn op zoek naar mensen met een warm hart die ons helpen bij het volbrengen van onze opdracht: de strijd tegen armoede en voedselverspilling.
Graag doen we een beroep op vrijwilligers die zich voor een korte of langere tijd zonder  financiële vergoeding willen engageren.
De Voedselbank heeft een administratieve en een logistieke opdracht, met een vraag naar onder meer: magazijnbeheerders, heftruckchauffeurs, administratieve medewerkers, pallet samenstellers  …
De nood aan vrijwilligers voor een omschreven taak binnen de voedselbank wordt in deze website opgelijst.

Voor meer sociaal werk bij de behoeftigen kan u uw kandidatuur doorsturen naar een door ons erkende vereniging.

Financiƫle steun

Hoewel al onze medewerkers niet bezoldigde vrijwilligers zijn, moeten wij een aantal werkingskosten dekken, die inherent zijn aan onze activiteiten: huur, elektriciteit, verwarming, transportkosten,....

We huren nu magazijnen tegen een symbolisch bedrag, maar in de nabije toekomst moeten wij deze magazijnen verlaten.

We zijn dringend op zoek naar een magazijn of loods van 2.000 m² die we kunnen aankopen en waar we onze stocks:

droge voeding, verse voeding met koel- en diepvriesruimte en de Europese voedingsmiddelen kunnen in onderbrengen.

Als particulier

 • Financiële inbreng: door een éénmalige gift of door permanente opdrachten (jaarlijks, driemaandelijks,...) op rekening nr. BE55 0682 1652 5144 van de Voedselbank Antwerpen met vermelding “GIFT” en uw nationaal nummer. Elke jaarlijkse gift van 40,00 EUR of meer is fiscaal aftrekbaar.
 • Vrijwilligerswerk: door uw expertise gratis ter beschikking te stellen op woensdag en/of donderdag voormiddag.
 • Gelieve een beknopt CV met uw naam leeftijd woonplaats GSM nummer en werkervaring door te sturen op ons mailadres antwerpen@foodbanks.be . Wij zullen u uitnodigen voor een onderhoud.
 • Actueel zijn wij op zoek naar een chauffeur met rijbewijs C vrachtwagen / heftruckchauffeur / pallet samenstellers voor het magazijn en een administratieve medewerker met kennis van Microsoft Outlook / Word /Excel ....
 • Ons in contact te brengen met ondernemingen die in aanmerking komen om ons te helpen (voedingsindustrie, vervoerbedrijven, sponsors, ...).
 • Legaten kunnen worden overgemaakt met de hulp of het advies van een notaris.

Giften

 

Alle giften zijn welkom om de Voedselbank te helpen. De giften kunnen overgemaakt worden eenmalig of via een permanent opdracht ten voordele van de Voedselbank. Wij rekenen op uw steun. In naam van de minderbedeelden, bedanken wij u van harte voor uw gift.

U kan storten op het rekeningnummer : BE55 0682 1652 5144 van de Voedselbank Antwerpen met vermelding “GIFT”

Elke gift van 40 € of meer is fiscaal aftrekbaar. Het document voor uw belastingaangifte wordt opgestuurd.

Contact

 

Nuttige links

 

FAVV Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen: www.favv-afsca.be

POD  Maatschappelijke Integratie: www.mi-is.be/nl

BFVB Belgische Federatie van Voedselbanken: www.foodbanks.be

FEBA - Europese Federatie van Voedselbanken: www.eurofoodbank.eu

Lijst Caritatieve verenigingen aangesloten bij de voedselbank Antwerpen