Bent u op zoek naar voedselhulp?
Contacteer het plaatselijke OCMW dat u verder zal helpen.
of consulteer een Caritatieve Vereniging erkend door de Voedselbank Antwerpen

WIE ZIJN WIJ

 

Onze missie

De Voedselbanken streven naar een actieve en verantwoorde solidariteit zonder onderscheid van ras, afkomst, geaardheid, taal of geloof en hebben geen enkele politieke of commerciële binding.

De Voedselbank AMT (Antwerpen-Mechelen-Turnhout) is een vzw die zich tot doel stelt de strijd aan te binden zowel tegen honger als tegen voedselverspilling. De Voedselbank is het centraal verdeelpunt in de provincie Antwerpen van voedingswaren aan caritatieve verenigingen.

Zij maakt deel uit van de Belgische Federatie van Voedselbanken www.foodbanks.be die zelf aangesloten is bij de Europese Federatie van Voedselbanken

Strijd tegen honger en voedselverspilling

Enerzijds zijn er duizenden mannen, vrouwen en kinderen die honger lijden, ook in de provincie Antwerpen. Anderzijds beschikken de distributieketens, de voedingsindustrie, de veilingen en de Europese Unie over belangrijke productie- en stockoverschotten. Onze taak bestaat erin deze voedingswaren te recupereren en te beheren teneinde ze te kunnen bedelen aan diegenen die honger lijden. Zo wordt de hoeveelheid voedingswaren die uiteindelijk als afval wordt behandeld nog sterk verminderd.

 

 

Onze missie

Armoederisico het hoogst in de provincie Antwerpen

Het aandeel personen onder de armoededrempel lag afgelopen jaar in de provincie Antwerpen 12%, wat 20% hoger is dan het Vlaamse gemiddelde van 10%. Dit komt overeen met ongeveer 640.000 personen in het Vlaamse gewest. Door de gevolgen van de Corona crisis stijgt dit aantal. Deze stijging is nu reeds merkbaar door een toegenomen vraag naar kwalitatieve voedingsmiddelen.

Ons Handvest

 

Het ophalen, het beheer en de herverdeling van de eetwaren zijn onderworpen aan zeer strikte ethische normen :

 

 

Kosteloosheid

 

Wij hebben ons tot doel gesteld alle voedingsmiddelen kosteloos te verkrijgen en ook kosteloos te herverdelen aan minderbedeelde personen.

 

Kwaliteit

 

Alles moet in het werk worden gesteld opdat de voedingsmiddelen, bestemd voor de minderbedeelden, in overeenstemming zouden zijn met de voorschriften op het vlak van de voedselveiligheid. Dat betekent kwaliteitscontrole bij aankomst, nazicht van de vervaldata, behoud van de koude keten.

 

Verdeling

 

Alle levensmiddelen, die wij krijgen, worden bezorgd aan de minderbedeelden door tussenkomst van caritatieve verenigingen. Deze worden zorgvuldig uitgekozen op basis van hun werk op het terrein, het behandelen van goederen in overeenstemming met de voedselveiligheid en het kosteloos verschaffen van voedingsmiddelen.

 

Vrijwilligerswerk

 

Onze werking wordt volledig verzekerd door niet bezoldigde vrijwilligers. In de voedselbank Antwerpen met depot in Mortsel kunnen we rekenen op vijfentwintig vrijwilligers voor zowel administratieve als logistieke taken.

WAT DOEN WIJ

 

Alle levensmiddelen die wij inzamelen zijn kosteloos. Wij verdelen zelf niet direct aan de minderbedeelden, maar wel aan erkende Antwerpse caritatieve verenigingen, die ze op hun beurt aan de minderbedeelden verdelen. Zij hebben tot doel mensen in zorgelijke levensomstandigheden te ondersteunen in hun primaire behoeften door hen kwaliteitsvol voedsel aan te bieden. De begunstigden worden meestal doorverwezen door het plaatselijk OCMW.  Voor de Europese FEAD goederen stockeren en verdelen wij deze goederen samen met de OCMW’s.

Bevoorrading

De levensmiddelen, die wij kosteloos inzamelen, zijn afkomstig van

Productie- en stockoverschotten van voedingsindustrie :

Droge voeding, diepvriesproducten en gekoelde voedingswaren.

De groot-distributie

Verse producten die verwijderd worden uit de stock vóór hun uiterste verbruiksdatum droge voeding verwijderd vóór hun minimale houdbaarheidsdatum

Inzameling van levensmiddelen

Inzamelacties georganiseerd door de grote winkelketens Delhaize, Colruyt, Carrefour…

Schenkingen/Giften

Het bedrag dat we ontvangen via schenkingen en giften wordt gebruikt om voedingsmiddelen waaraan op dat ogenblik nood is:

 • zelf aan te kopen en te verdelen
 • te laten aankopen door de verenigingen die aan ons verantwoording moeten afleggen voor de bestede gelden.

Wij worden gefinancierd met giften vanuit stichtingen, service clubs, particulieren en het bedrijfsleven.

Een fiscaal attest kan bekomen worden voor giften vanaf 40 €.

Inzameling van levensmiddelen

Opslag

Opslag

Alle geleverde producten worden momenteel verzameld in onze opslagplaatsen in Mortsel

 • verse voeding in de koelinstallatie en diepvriesproducten in de diepvrieskamer
 • opslag van lang houdbare levensmiddelen in het magazijn droge voeding
 • opslag van Europese goederen in de stock FEAD

De regels betreffende hygiëne en voedselveiligheid worden daarbij op de meest strikte wijze in acht genomen. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) controleert de Voedselbanken.

Werking

De logistieke ondersteuning, administratie en distributie wordt uitsluitend verzekerd door onbezoldigde vrijwilligers. Het werk wordt zoveel mogelijk geconcentreerd op woensdag en donderdag. De vrijwilligers lossen de volle paletten met goederen. Deze worden gestockeerd en daarna worden er per instelling nieuwe paletten samengesteld met verschillende goederen. De hoeveelheid is afhankelijk van het aantal minderbedeelden, opgegeven door de verenigingen.

De magazijnen worden voorlopig gehuurd aan symbolische prijzen.

Het vervoer gebeurt zo veel mogelijk door de verenigingen, OCMW’s en door de stad Antwerpen. Voor ander vervoer doen wij beroep op transportfirma’s omdat we geen eigen wagenpark hebben.

Beheer
Verdeling

Verdeling

De verdeling aan de caritatieve verenigingen die op hun beurt uitleveren aan de minderbedeelden gebeurt als volgt:

 • 1x per maand krijgen de aangesloten verenigingen droge voeding in verhouding tot het aantal aangesloten minderbedeelden. Stad Antwerpen verzorgt het vervoer voor sommige, andere komen die zelf afhalen in ons verdeelpunt in Mortsel.
 • 1x per week kan eveneens verse voeding : groenten, fruit, charcuterie en diepvries goederen afgehaald worden in functie van de aanvoer.
 • FEAD goederen worden deels afgehaald door de stad Antwerpen, maar het merendeel van de verenigingen en OCMW’s komen de goederen zelf ophalen. Deze frequentie is afhankelijk van het aanbod van goederen door FEAD

Werking in een aantal cijfers

Aantal bedeelde caritatieve instellingen: 60
Aantal OCMW’s : 30
Aantal begunstigden: 32.500

Verdeelde goederen  per jaar 

 • Droge voeding 800.000 kg
 • Verse en diepvries voeding 760.000 kg
 • Europese goederen 580.000 Kg

Vaste vrijwilligers: 25

Werking in een aantal cijfers

Lijst van de aangesloten caritatieve verenigingen

Naam Straat Postcode Stad Contact
VROUWENCENTRUM ALMA CAW JAC PLUS KORTE NIEUWSTRAAT 26 2000 ANTWERPEN 03 2322728
0473 729666
jacplus@cawantwerpen.be
ONTHAAL SINT-ANTONIUS VAN PADUA PAARDENMARKT 109 2000 ANTWERPEN 0498 301788
rita.somers3@gmail.com
SV SINT-HUBERTUS FERDINAND COOSEMANSSTRAAT 127 2000 ANTWERPEN 0470 343 243
gevaert.frank@gmail.com
TELE-DIENST SCHERMERSSTRAAT 7 2000 ANTWERPEN 03 2307879
teledienst@skynet.be
DAKANT OMMEGANCKSTRAAT 4 2018 ANTWERPEN 0498 54 21 76
dakant@telenet.be
DAMIAANHUIS FAMILIESTRAAT 16 2018 ANTWERPEN 03 2367310
0496 54 00 73
rudy.wouters@beschutwonenmin.be
DE STEENHOUWER VZW PROVINCIESTRAAT 108 A 2018 ANTWERPEN 03 2703190
0471 80 45 09
menno.nijsse@cawantwerpen.be
RAAD EN DAAD PROVINCIESTRAAT 108A 2018 ANTWERPEN 03 2376924
0486 054806
niek.erik@skynet.be
CIG DE STOBBE VZW JULIUS DE GEYTERSTRAAT 57 2020 ANTWERPEN 03 2606860
logistiekedienst@bzndestobbe.be
WZS KRISTUS KONING LOUIS STRAUSSTRAAT 3 2020 ANTWERPEN 03 238 74 74
0494 58 32 46
eddydebruyn@gmail.com
ZUSTERKENS DER ARMEN VZW WAARLOOSHOFSTRAAT 9 WZC SINT JOZEF 2020 ANTWERPEN 03 248 40 20
MS.ZDA@PSDP.BE
DE GRIJZE KAT VZW DAMPLEIN 12 2060 ANTWERPEN 03 233 48 25
secretariaat@degrijzekat.be
DE TOEVLUCHT 1 DAMBRUGGESTRAAT 342 2060 ANTWERPEN 014 708830
0475 828158
willy.verbruggen@gmail.com
ZENITH VZW DE MARBAIXSTRAAT 22 2060 ANTWERPEN 03 213 15 75
0474 102336
mireille_dom@hotmail.com
POVERELLO VZW DEURNE VAN HAVREPLEIN 13 2100 DEURNE 0495 27 70 24
swannetmark@gmail.com
S.O.S. HAMIN LEEUWLANTSTRAAT 129/1 2100 DEURNE 03 3250841
0497 88 55 44
kathleen.coddens@telenet.be
TRAPKENOEP KRIJGSBAAN 21-23 2110 WIJNEGEM 0493 93 65 32
trapkenoep@gmail.com
C-DIENST KATTENBERG 99-101 2140 BORGERHOUT 0479 21 19 17
info@cdienst.be
DE KLEINE VOS VZW VOSSTRAAT 164 2140 BORGERHOUT 03 3210394
0475 531944
anne.michiels@dekleinevos.be
MOEDERS VOOR MOEDERS HELMSTRAAT 87-89 2140 BORGERHOUT 03 2725384
info@moedersvoormoeders.be
TWINKELTJE OCMW BORSBEEK JOZEF REUSENSLEI 13 2150 BORSBEEK 03 292 61 80
0478 83 30 19
twinkeltje@borsbeek.be
BUURTHUIS STROBOERTJE DEURNSEBAAN 18 2170 MERKSEM 0497 912118
didierantwerpen@telenet.be
WZS BUURTWERK ROZEMAAI FERDINAND VERBIESTSTRAAT 56 2180 ANTWERPEN 03 542 42 31
0485 17 60 93
monique.traets@telenet.be
DE TOEVLUCHT 4 MARKGRAVESTRAAT 82 2200 HERENTALS 014 708830
0475 82 81 60
willy.verbruggen@gmail.com
DE BRUG STATIONSSTRAAT 69 2220 HEIST-OP-DEN-BERG 015 251326
0489 645622
pelgrims.johan@gmail.com
SOCIALE KRUIDENIER DE ZANDSCHAKEL LIERSEBAAN 52 2240 ZANDHOVEN 03 484 52 30
0497 13 38 36
zandschakel@gmail.com
DE TOEVLUCHT 3 VERLOREN KOST 22 2260 WESTERLO 014 70 88 30
0475 828158
willy.verbruggen@gmail.com
SV SINT PIETER EN PAULUS BOUWELSESTEENWEG 14 2270 HERENTHOUT 0496 73 53 89
greta.vanhoudt@hotmail.com
DE TOEVLUCHT 2 INDUSTRIEWEG 12 2320 HOOGSTRATEN 014 708 830
0475 82 81 58
willy.verbruggen@gmail.com
WZS T-VER-ZET-JE JAAK AERTSLAAN 7 2320 HOOGSTRATEN 0486 43 85 70
POLLETFREDERIK@TVERZETJE.BE
WZS DE OVERSTEEK INDUSTRIEWEG 3 2330 MERKSPLAS 0470 25 87 38
de.oversteek@yahoo.com
WZS DE WATERTOREN PEERDEKENSSTRAAT 8 2340 BEERSE 0484 38 63 13
janfloren1@gmail.com
GRENSLOOS MOLENEINDE 21 2381 WEELDE (RAVELS) 014 70 06 34
evi@grensloosvzw.be
ACTIE MENSEN IN NOOD MOL ST APOLLONIALAAN 19B 2400 MOL 0473 24 13 61
actiemenseninnood@gmail.com
DE TOEVLUCHT 5 HOLVEN 19 2440 GEEL 014 708830
0475/828161
willy.verbruggen@gmail.com
WZS SCHAKELRETIE MARKT 7 2470 RETIE 0472 17 01 20
SCHAKELRETIE@GMAIL.COM
MIVAS AFDELING GOED GEVOEL KARTUIZERVEST 55 2500 LIER 03 480 03 44
0479 99 23 01
goedgevoel@mivas.be
WZS KIEMEN LIERSESTEENWEG 11 2547 LINT 0475 42 92 41
caroline.vanderheyden@lint.be
WZS BERLAAR PASTORIJSTRAAT 12 2590 BERLAAR 0472 409494
zuspaber@skynet.be
SV H.SACRAMENT GELUWESTRAAT Sacramentskerk 2600 BERCHEM 03 230 34 26
0475 94 75 20
sintvincentiusheiligsacrament@gmail.com
WZS WILRIJK VZW KOORNBLOEMSTRAAT 57 2610 WILRIJK 0497 33 00 16
0499 40 25 78
welzijnsschakelwilrijk@gmail.com
WZS TOCHTGENOTEN HEMIKSEM SAUNIERLEI 54 2620 HEMIKSEM 0474 452 059
tochtgenoten@hotmail.com
DE LINK ANTWERPSESTRAAT 179 2640 MORTSEL 03 440 68 50
ybz@jb.Be
IN DE BUURT MEERMINNE 6 2640 MORTSEL 0489 06 66 48
filip@indebuurtvzw.be
GASTVRIJ EDEGEM PRINS BOUDEWIJNLAAN 152 2650 EDEGEM 03 449 92 82
0485 74 66 80
deroomarc@hotmail.com
WZS HOBOKEN BROYDENBORGLAAN 2 2660 HOBOKEN 0468 18 75 59
0493 84 44 97
ingrid.geldhof@telenet.be
STEUNPUNT ASIEL&MIGRATIE SINT-ROMBOUTSKERKHOF 1A 2800 MECHELEN 015 340788
LEEN.GEYS@vluchtelingendienst.be
SV MECHELEN-NOORD LIERSE STEENWEG 38 C 2800 MECHELEN 015 51 83 29
0476 58 40 51
lief.decoster@telenet.be
SV SINT-JAN BERCHMANS ANTOON SPINOYSTRAAT 8 2800 MECHELEN 015 41 61 89
0493 25 86 28
van.landuyt.nicole@telenet.be
ARGOS VZW Breendonkstraat 1 B 2830 WILLEBROEK 03 886 04 42
0470 68 51 59
geert.debuyser@skynet.be
DE MEERPAAL VZW KERKSTRAAT 2 2830 WILLEBROEK 03 866 22 33
adm@vzwdemeerpaal.be
WZS NIEL KERKSTRAAT 3 2845 NIEL 03 290 93 17
0484 11 52 34
olv.niel@parochies.kerknet.be
WZS BOOM GROENE HOFSTRAAT 10 2850 BOOM 03 888 48 54
0474 81 83 37
lievegeeraerts@telenet.be
SOCIAAL HUIS BORNEM STATIONSSTRAAT 22 2880 BORNEM 03 890 60 70
mieke.moerman@bornem.be
DE VIER NOTELAARS WIJTSCHOTBAAN 12 2900 SCHOTEN 03 6583373
0475 66 89 19
vzwdeviernotelaars@skynet.be
WZS OASE KAPELLEN OUDE KERKSTRAAT 4 2950 KAPELLEN 0495 23 96 95
wsoasevzw@gmail.com
B-ASIEL PAREINLAAN 1 9120 BEVEREN 0479 18 44 40
basiel.beveren@gmail.com

WIJ HELPEN U GRAAG
VRIJWILLIG EN NIET BEZOLDIGD

OOK UW GLIMLACH DOET ONS DEUGD !

Hoe kan u ons helpen

 

 

Als particulier

 • Financiële inbreng: door een éénmalige gift of door permanente opdrachten (jaarlijks, driemaandelijks,...) op rekening nr. BE55 0682 1652 5144 van de Voedselbank Antwerpen met vermelding “GIFT”. Elke jaarlijkse gift van 40 EUR of meer is fiscaal aftrekbaar.
 • Vrijwilligerswerk: door uw expertise ter beschikking te stellen in een van onze ploegen.
 • Ons in contact te brengen met ondernemingen die in aanmerking komen om ons te helpen (voedingsindustrie, vervoerbedrijven, sponsors, ...).
 • Legaten kunnen worden overgemaakt met de hulp of het advies van een notaris.

Als Service Club

U kan ook een van onze projecten en/of werkingskosten financieel, logistiek of materieel steunen.

U kan uw leden motiveren om vrijwilliger te worden bij de Voedselbank.

U kan direct of indirect firma’s aanmoedigen om ons levensmiddelen te schenken of de voedselbank op een andere manier te ondersteunen.

Actueel zijn we op zoek naar

 • Heftruck chauffeurs

 • Pallet samenstellers (fysiek werk)

 • Administratieve medewerker

Giften

 

Alle giften zijn welkom om de Voedselbank te helpen. De giften kunnen overgemaakt worden eenmalig of via een permanent opdracht ten voordele van de Voedselbank. Wij rekenen op uw steun. In naam van de minderbedeelden, bedanken wij u van harte voor uw gift.

U kan storten op het rekeningnummer : BE55 0682 1652 5144 van de Voedselbank Antwerpen met vermelding “GIFT”

Elke gift van 40 € of meer is fiscaal aftrekbaar. Het document voor uw belastingaangifte wordt opgestuurd.

Contact

 

Nuttige links

 

FAVV Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen: www.favv-afsca.be

POD  Maatschappelijke Integratie: www.mi-is.be/nl

BFVB Belgische Federatie van Voedselbanken: www.foodbanks.be

FEBA - Europese Federatie van Voedselbanken: www.eurofoodbank.eu